تاریخ : دوشنبه 20 دي 20:15
کد خبر : 381727
سرویس خبری : عکس خبری
 

جلسه شورابا حضور فرمانده محترم حوزه

جلسه شورابا حضور فرمانده محترم حوزه

نظارت فرمانده و معاونتهای حوزه از پایگاه در مورد عملکرد یکساله و ابلاغیات سال 95پایگاه مقاومت بسیج الزهرا (س) حوزه 202 آل یاسین ناحیه مقاومت بسیج ولی عصر (عج)

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج الزهرا(س)  حوزه 202 آل یاسین  ناحیه مقاومت بسیج ولی عصر (عج)،

نظارت فرمانده محترم و معاونتهای حوزه از پایگاه در مورد عملکرد یکساله و ابلاغیات سال 95

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ