پایگاه مقاومت بسیج حضرت محمد رسول الله(ص)
 
شنبه 30 تير 1397 -

رای به سایت :
96
محبوب

برگزاری جلسه پایگاه در قالب حلقه های صالحین مورخ 97/4/27
برگزاری جلسه پایگاه در قالب حلقه های صالحین مورخ 97/4/27
برگزاری جلسه پایگاه در قالب حلقه های صالحین مورخ 97/4/27
    تاریخ› پنجشنبه 28 تير 1397 - 10:15

برگزاری جلسه پایگاه در قالب حلقه های صالحین مورخ 97/4/27

برگزاری جلسه پایگاه
برگزاری جلسه پایگاه
    تاریخ› یکشنبه 27 خرداد 1397 - 08:04

این جلسه درغالب حلقه های صالحین برگزارگردیدواز بسیجیان دلاور پایگاه جهت حضوردرماموریت ها تقدیرو تشکر انجام گردید.

برگزاری دومین محفل انس با قرآن کریم و برگزاری جلسه پایگاه با حضور حافظان قرآن کریم
برگزاری دومین محفل انس با قرآن کریم و برگزاری جلسه پایگاه با حضور حافظان قرآن کریم
    تاریخ› پنجشنبه 03 خرداد 1397 - 12:04

برگزاری دومین محفل انس با قرآن کریم و برگزاری جلسه پایگاه با حضور حافظان قرآن کریم

برگزاری جلسه پایگاه مورخ 96.1.29
برگزاری جلسه پایگاه مورخ 96.1.29
    تاریخ› شنبه 01 ارديبهشت 1397 - 09:17

این جلسه باحضورپرشور بسیجیان پایگاه واساتید مجرب برگزارگردید.

برگزاری اولین جلسه پایگاه درسال 97
برگزاری اولین جلسه پایگاه درسال 97
    تاریخ› جمعه 17 فروردين 1397 - 10:04

این جلسه باحضور بسیجیان پایگاه برگزار گردید.

برگزاری جلسه پایگاه وحلقه های صالحین
برگزاری جلسه پایگاه وحلقه های صالحین
    تاریخ› شنبه 19 اسفند 1396 - 15:03

این جلسه باحضورپرشور بسیجیان پایگاه واساتید مجرب برگزارگردید.

برگزاری جلسه پایگاه وحلقه های صالحین
برگزاری جلسه پایگاه وحلقه های صالحین
    تاریخ› یکشنبه 06 اسفند 1396 - 17:12

این جلسه باحضورپرشور بسیجیان پایگاه واساتید مجرب برگزارگردید.

کتاب صالحین
کتاب صالحین
    تاریخ› یکشنبه 06 اسفند 1396 - 17:08

کتاب های صالحین پایگاه جهت مطالعه وبررسی درحلقه های صالحین.

برگزاری جلسه پایگاه مورخ96.11.25
برگزاری جلسه پایگاه مورخ96.11.25
    تاریخ› جمعه 27 بهمن 1396 - 16:54

این جلسه با حضوررشور بسیجیان پایگاه برگزارگردید.

برگزاری امتحان احکام ومعارف
برگزاری امتحان احکام ومعارف
    تاریخ› پنجشنبه 12 بهمن 1396 - 14:00

به همت معاونت تربیت وآموزش پایگاه امتحان احکام ومعارف از برادران بسیجی گرفته شد.

برگزاری حلقه های صالحین وجلسه پایگاه مورخ96.11.11
برگزاری حلقه های صالحین وجلسه پایگاه مورخ96.11.11
    تاریخ› پنجشنبه 12 بهمن 1396 - 11:26

این جلسه باحضورپرشور بسیجیان پایگاه واساتید مجرب برگزارگردید.

برگزاری حلقه های صالحین وجلسه پایگاه مورخ96.11.4
برگزاری حلقه های صالحین وجلسه پایگاه مورخ96.11.4
    تاریخ› پنجشنبه 05 بهمن 1396 - 11:05

این جلسه باحضور پرشور بسیجیان پایگاه و اساتید مجرب برگزارگردید.

برگزاری جلسه پایگاه مورخ 96.10.20
برگزاری جلسه پایگاه مورخ 96.10.20
    تاریخ› یکشنبه 24 دي 1396 - 09:28

این جلسه باحضورپرشور بسیجیان پایگاه برگزارگردید.

برگراری حلقه های صالحین مورخ96.10.20
برگراری حلقه های صالحین مورخ96.10.20
    تاریخ› یکشنبه 24 دي 1396 - 09:23

این حلقه ها باحضورپرشور بسیحیان پایگاه وحضور اساتید مجرب برگزارگردید.

برگزاری جلسه پایگاه مورخ 96.9.29
برگزاری جلسه پایگاه مورخ 96.9.29
    تاریخ› یکشنبه 03 دي 1396 - 16:22

این جلسه باحضورپرشور بسیجیان پایگاه برگزارگردید.

برگزاری حلقه های صالحین مورخ 96.9.29
برگزاری حلقه های صالحین مورخ 96.9.29
    تاریخ› یکشنبه 03 دي 1396 - 16:16

این حلقه ها باحضور پرشور بسیجیان پایگاه برگزارگردید.

برگزاری جلسه پایگاه
برگزاری جلسه پایگاه
    تاریخ› پنجشنبه 23 آذر 1396 - 19:09

این جلسه باحضور پرشور بسیجیان پایگاه و اساتید مجرب برگزارگردید.

برگزاری حلقه های صالحین
برگزاری حلقه های صالحین
    تاریخ› پنجشنبه 23 آذر 1396 - 19:03

این حلقه ها باحضورپرشوربسیجیان پایگاه برگزارگردید.

برگزاری حلقه های صالحین
برگزاری حلقه های صالحین
    تاریخ› پنجشنبه 02 آذر 1396 - 00:03

این حلقه ها با حضورپرشور بسیجیان پایگاه واساتید مجرب برگزارگردید.

برگزاری حلقه های صالحین مورخ 96.8.24
برگزاری حلقه های صالحین مورخ 96.8.24
    تاریخ› پنجشنبه 25 آبان 1396 - 12:35

این حلقه ها باحضوربسیجیان پایگاه و اساتید مجرب برگزار گردید.

1 2