پایگاه مقاومت بسیج حضرت محمد رسول الله(ص)
 
دوشنبه 02 مرداد 1396 -

رای به سایت :
58
محبوب
شهدای پایگاه
پایگاه مقاومت بسیج حضرت محمد رسول الله(ص)
توضيحات :
معرفی پایگاه
  • اردوگاه طالقانی استان البرز

  • قرارگاه شهید واضعی فرد

  • برگزاری جلسه پایگاه مورخ 96.4.29

  • امتحان احکام حلقه های صالحین

  • برگزاری جلسه شورای پایگاه مورخ 96.4.29

چندرسانه ای
معرفی وبلاگ
اخبار صالحین
حلقه های صالحین
حلقه های صالحین باحضوراساتید مجرب برگزارگردید.
برگزاری حلقه های صالحین مورخ95/12/18
این حلقه ها با حضوراساتید مجرب و بحث وگفتگو میان بسیجان
برگزاری جلسه پایگاه مورخ 95/12/18
دراین جلسه بسیجیان پایگاه حضورپرشوری داشتند.
گذشته
اردوگاه طالقانی استان البرز اردوگاه طالقانی استان البرز
برگزاری جلسه با مسئولین اردوگاه طالقانی استان...
قرارگاه شهید واضعی فرد قرارگاه شهید واضعی فرد
برگزاری جلسه برای برنامه ریزی جهت جذب حداکثری.
برگزاری جلسه پایگاه مورخ 96.4.29 برگزاری جلسه پایگاه مورخ 96.4.29
این جلسه باحضورپرشوربسیجیان پایگاه برگزارگردید.
حال و آینده
فعالیت های پایگاه