رای به سایت :
362
محبوب
حوزه 202 آل یاسین
ناحیه مقاومت بسیج ولی عصر (عج)
یکشنبه 30 دي 1397 -

برگزاری کارگاه آموزشی شباب حوزه 202آل یس
برگزاری کارگاه آموزشی شباب حوزه 202آل یس
    تاریخ› چهارشنبه 03 تير 1394 - 13:31

معاونت فاوای ناحیه ،کارگاه آموزشی شباب را در حوزه 202آل یس ویژه فرماندهان پایگاه ها برگزار کرد.

RSS