تاریخ : پنجشنبه 19 مهر 13:33
کد خبر : 719197
سرویس خبری : پوستر
 

پوستر شهید حسین همدانی

پوستر/گرافیست امیر بختیاری

پوستر شهید حسین همدانی

پوستر تولید شده توسط قرارگاه فضای مجازی حوزه 201 نصر در خصوص بخشی از وصیت نامه شهید حسین همدانی تحت عنوان مجموعه پلاک شهید/1

پلاک شهید/1

برای مشاهده پوستر در اندازه اصلی بر روی آن کلیک کنید.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ