تاریخ : دوشنبه 10 مهر 02:29
کد خبر : 564208
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

روزعاشورای حسینی مسجد جعفری+فیلم

گزارش از:

روزعاشورای حسینی مسجد جعفری+فیلم

در روز عاشورای حسینی بسیجیان ونمازگزاران مسجد جعفری (کوی نصر)با راه انداختن دسته زنجیر زنی وسینه زنی به عزاداری پرداختند.


روز عاشورا مسجد جعفری روز عاشورا مسجد جعفری

روز عاشورا مسجد جعفری روز عاشورا مسجد جعفری

روز عاشورا مسجد جعفری روز عاشورا مسجد جعفری

روز عاشورا مسجد جعفری روز عاشورا مسجد جعفری

روز عاشورا مسجد جعفری روز عاشورا مسجد جعفری

روز عاشورا مسجد جعفری

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ