رای به سایت :
757
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج ولی عصر (عج)
دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 -
بازدید ازمرکزتولیدخودروهای اجتماعات واغتشاشات ناجا
گزارش تصویری از:

بازدید ازمرکزتولیدخودروهای اجتماعات واغتشاشات ناجا

به همت معاونت علمی پژوهشی ناحیه حضرت ولی عصر (عج)،بازدید فرمانده ناحیه ولی عصر سرگردعلی کوثری وجمعی از پایوران از مرکزتولیدخودروهای اجتماعات واغتشاشات ناجا برگزار گردید.
calendar
تاریخ : 1396/12/21 - 17:39
1
محبوب  
رای به خبر :