رای به سایت :
757
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج ولی عصر (عج)
دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 -
برگزاری کارگاه علمی پژوهشی
برگزاری کارگاه علمی پژوهشی

به همت معاونت علی پژوهشی ناحیه حضرت ولی عصر (عج)در روز گذشته کارگاه آموزشی هزینه و منفعت با سخنرانی استاد شاقی برگزار شد.
calendar
تاریخ : 1396/11/15 - 17:56
1
محبوب  
رای به خبر :