رای به سایت :
430
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه ولی عصر (عج)
ناحیه مقاومت بسیج ولی عصر (عج)
شنبه 28 مهر 1397 -
برگزاری اردوی جلسه آخر دوره ضمن خدمت دبیران آمادگی دفاعی
برگزاری اردوی جلسه آخر دوره ضمن خدمت دبیران آمادگی دفاعی

اردوی جلسه آخر دوره ضمن خدمت دبیران آمادگی دفاعی برگزار گردید.
calendar
تاریخ : 1396/12/21 - 13:51
0
محبوب  
رای به خبر :